Tôi thấy không hối tiếc vì đã chọn HTCS là nơi khởi đầu một tương lai mới. Ở đây tôi đã học được nhiều điều hơn, không chỉ là thêm một ngôn ngữ mới mà còn tôi luyện thêm về thái độ sống cũng như cách làm việc quy củ của người Nhật. Rất cảm ơn HTCS .