Tuyển 9 nữ đóng gói phân loại sản phẩm

Số lượng 6

Mức Lương 200,000 Yên

Nơi làm viêc Mie

Ngày phỏng vấn 14/10/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 18 ~ 26 (Theo cách tính tuổi của Nhật, tối đa 3 ƯV 18 tuổi)
Chiều cao/Cân nặng : Cao 155 cm trở lên, nặng 43 kg trở lên
Trình độ : Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 2 nữ Chế biến càng cua

Số lượng 2

Mức Lương 150,000 Yên/tháng

Nơi làm viêc Fukuoka

Ngày phỏng vấn 11/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tính: Nữ
Độ tuổi:18~24
Chiều cao/Cân nặng : Cao 155 cm trở lên, nặng 45 kg trở lên
Trình độ : Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ Nhân viên tư vấn