Tuyển 2 nữ sản xuất và đóng gói túi, bao bì nilong

Số lượng: 2

Mức lương: 185,000 ~ 210,000 Yên

Nơi làm việc: Kanagawa

Ngày phỏng vấn dự kiến: 28/02/2023

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nữ
Độ tuổi: 19 ~ 27 (Theo cách tính tuổi của Nhật)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 155 cm trở lên, nặng 45 kg trở nên (không chấp nhận ứng viên quá béo)
Trình độ: Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 4 nữ Chế biến thực phẩm (mỳ, gia vị, thức ăn kèm…)

Số lượng: 4

Mức lương: 200,000 ~ 220,000 Yên

Nơi làm việc: Kanagawa, Chiba, Fukushima

Ngày phỏng vấn dự kiến: 24/02/2023

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nữ
Độ tuổi: 18 ~ 28 (Theo cách tính tuổi của Nhật, tối thiểu 4 ƯV 18)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 153 cm trở lên, nặng 45 kg trở lên (không nhận ứng viên quá béo)
Trình độ: C3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 4 nam Dập kim loại (dập, gia công sản xuất linh kiện ô tô)

Số lượng: 4

Mức lương: 190,000~210,000 Yên

Nơi làm việc: Saga

Ngày phỏng vấn dự kiến: 17/03/2023

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nam
Độ tuổi: 18 ~ 28 (Theo cách tính tuổi của Nhật, tối thiểu 6 ƯV 19 ~26)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 163 cm trở lên, nặng 55 kg trở lên
Trình độ: Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 2 nam Hàn kết cấu bán tự động trong nhà xưởng

Số lượng: 2

Mức lương: ~220,000 Yên

Nơi làm việc: Aichi

Ngày phỏng vấn dự kiến: 04/04/2023

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nam
Độ tuổi: 19 ~ 30 (Theo cách tính tuổi của Nhật, không chấp nhận ƯV quá tuổi)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 163 cm trở lên, nặng 55 kg trở lên
Trình độ: C3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 4 nam dập kim loại (gia công sản xuất khung cửa kính)

Số lượng: 4

Mức lương: 200,000 ~ 220,000 yên

Nơi làm việc: Xưởng Tsurumi (Tỉnh Kanagawa)

Ngày phỏng vấn dự kiến: 16/05/2023

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nam
Độ tuổi: 18 ~ 30 (Tối thiểu 5 ƯV 20 – 26)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 163cm trở lên, nặng 55kg trở lên (không quá béo hoặc quá gầy)
Trình độ: Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 2 nam Hàn và sản xuất lưới thép

Số lượng: 3

Mức lương: 175,000 ~ 190,000 Yên

Nơi làm việc: Gunmaken Fujiokashi Fujioka 2854 – 3

Ngày phỏng vấn dự kiến: 30/06/2023

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nam
Độ tuổi: 18 ~ 30 (Theo cách tính tuổi của Nhật)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 162 cm trở lên, nặng 55 kg trở lên
Trình độ: Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 1 nam gia công cơ khí

Số lượng: 1

Mức lương: 220,000~230,000 Yên

Nơi làm việc: Ehime

Ngày phỏng vấn: 09/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nam
Độ tuổi: 21 ~ 32 (Theo cách tính tuổi của Nhật)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 164 cm trở lên, nặng 55 kg trở lên
Trình độ: Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 8 nữ lắp ráp linh kiện nhựa ô tô

Số lượng: 8

Mức lương: 180,000~190,000 Yên

Nơi làm việc: Hidrosima

Ngày phỏng vấn: 06/10/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nữ
Độ tuổi: 18~38 tuổi(Theo cách tinh tuổi của nhật)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 150cm trở lên, nặng 43kg trở lên
Trình độ: Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 5 nam Bảo dưỡng máy móc, sản xuất phần nhựa và ghế xe hơi

Số lượng 5

Mức Lương 180,000~200,000 Yên

Nơi làm viêc Ibaraki

Ngày phỏng vấn 10/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tính: Nam
Độ tuổi: 18 ~ 30 (Theo cách tính tuổi của Nhật, không chấp nhận ƯV ngoài độ tuổi)
Chiều cao/Cân nặng : Cao 163 cm trở lên, nặng 55 kg trở lên
Trình độ : Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn