Tuyển 4 nữ Chế biến xúc xích, dăm bông, thịt xông khói

Số lượng: 4

Mức lương: 185,000 ~ 195,000 Yên

Nơi làm việc: Okayama

Ngày phỏng vấn: 13/03/2023

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nữ
Độ tuổi: 18 ~ 30 (Theo cách tính tuổi của Nhật, tối thiểu 4 ƯV 18 ~ 27)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 153 cm trở lên, nặng 45 kg trở lên
Trình độ: C3 trở lên (Tối thiểu 3 ƯV có trình độ Cao đẳng trở lên)
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 4 nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em

Số lượng: 4

Mức lương: 190,000~220,000 Yên

Nơi làm việc: Hiroshima

Ngày phỏng vấn: 21/03/2023

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nữ
Độ tuổi: 18 ~ 34 (Theo cách tính tuổi của Nhật, không chấp nhận ƯV quá tuổi)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 150 cm trở lên, nặng 43 kg trở lên
Trình độ: Cấp 2 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 9 nữ gia công nội thất trong nhà

Số lượng: 9

Mức lương: 178,762~200,000 Yên

Nơi làm việc: Mie

Ngày phỏng vấn: 09/03/2023

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nữ
Độ tuổi: 18 ~ 29 (Theo cách tính tuổi của Nhật, không chấp nhận ƯV quá tuổi)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 153 cm trở lên, nặng 45 kg trở lên (Không chấp nhận ƯV quá béo)
Trình độ: C3 trở lên (Tối thiểu 3 ƯV có trình độ Cao đẳng trở lên)
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 4 nữ may mặc tháng 12

Số lượng: 4

Mức lương: 200,000 ~ 210,000 yên

Nơi làm việc: Ehime

Ngày phỏng vấn: 13/12/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nữ
Độ tuổi: 18 ~ 38 (Theo cách tính tuổi của Nhật)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 150cm trở lên, nặng 55kg trở lên
Trình độ: Cấp 2 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 3 nam sản xuất cọc bê tông

Số lượng: 3

Mức lương: 170,000 ~ 185,000 Yên

Nơi làm việc: Ibaraki

Ngày phỏng vấn: 07/12/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nam
Độ tuổi: 25 ~ 38 (Theo cách tính tuổi của Nhật, tối thiểu 3 ƯV 25 ~ 35 tuổi)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 162 cm trở lên, nặng 55 ~ 70 kg
Trình độ: Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 1 nam gia công cơ khí

Số lượng: 1

Mức lương: 220,000~230,000 Yên

Nơi làm việc: Ehime

Ngày phỏng vấn: 09/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nam
Độ tuổi: 21 ~ 32 (Theo cách tính tuổi của Nhật)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 164 cm trở lên, nặng 55 kg trở lên
Trình độ: Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 8 nữ lắp ráp linh kiện nhựa ô tô

Số lượng: 8

Mức lương: 180,000~190,000 Yên

Nơi làm việc: Hidrosima

Ngày phỏng vấn: 06/10/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tinh: Nữ
Độ tuổi: 18~38 tuổi(Theo cách tinh tuổi của nhật)
Chiều cao/Cân nặng: Cao 150cm trở lên, nặng 43kg trở lên
Trình độ: Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn

Tuyển 5 nam Bảo dưỡng máy móc, sản xuất phần nhựa và ghế xe hơi

Số lượng 5

Mức Lương 180,000~200,000 Yên

Nơi làm viêc Ibaraki

Ngày phỏng vấn 10/2022

Điều kiện tuyển dụng

Giới tính: Nam
Độ tuổi: 18 ~ 30 (Theo cách tính tuổi của Nhật, không chấp nhận ƯV ngoài độ tuổi)
Chiều cao/Cân nặng : Cao 163 cm trở lên, nặng 55 kg trở lên
Trình độ : Cấp 3 trở lên
Chi tiết liên hệ nhân viên tư vấn