Chuyển tới nội dung

Chúc mừng ngày 8-3

  • bởi

Ngày 08-03-2020 đến đúng vào tâm điểm của dịch bệnh Covid, nên BCH công đoàn và BLĐ công ty đã tổ chức một sự kiện chúc mừng nho nhỏ nhưng rất ý nghĩa tới các chị em công ty.
Nhân dịp này, chủ tịch công đoàn và BLĐ công ty cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các nữ CBNV và mong muốn với vai trò là người vợ, người mẹ và là những nhân viên gương mẫu dù ở cương vị nào các chị em cũng luôn tiếp tục cố gắng, phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.