Chuyển tới nội dung

Tầm nhìn và giá trị cốt lõi

  • bởi

Tầm nhìn:

  • Là công ty xuất khẩu lao động, cung ứng nguồn lao động chất lượng hàng đầu Việt Nam cho thị trường Nhật bản.
  • Là sự lựa chọn hàng đầu cho các đối tác trong, ngoài nước và người lao động.
  • Phát triển bền vững, không ngừng mở rộng hệ thống trên toàn quốc.

Sứ mệnh:

  • Kết nối và hợp tác với các đối tác lớn, uy tín nhất tại Nhật Bản
  • Thay đổi quan niệm về xuất khẩu lao động và định hướng nghề nghiệp cho nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam
  • Mang lại cơ hội, thay đổi tương lai cho người lao động Việt Nam

Giá trị cốt lõi:

  • Đoàn kết là sức mạnh
  • Sáng tạo là sức sống
  • Phát triển để thành công