Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển các ĐH Nghiệp đoàn Kyushu thi tuyển ngày 14 tháng 10 năm 2020

  • bởi

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số:  34/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 14 tháng 10  năm 2020

THÔNG BÁO
V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển chính thức
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức và kế hoạch sau trúng tuyển các ĐH Nghiệp đoàn Kyushu thi tuyển ngày 14 tháng 10  năm 2020.
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):  九州ファクトリー協同組合
                                                                                                 Kyushu Factory Kyodo Kumiai
2, Tên công ty tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):    堀 寿幸
                                                                             Hori Hisayuki
 

STT MS Họ và tên NTNS Tuổi Quê Quán Mã thi tuyển
1 HTD10431 Thái Thị Quỳnh
ターイ・ティ・クイン
20/04/1999 21 Gia Lai 2
  • Ngành nghề xin visa : Nông nghiệp
  • Số lượng trúng tuyển chính thức : 1 nữ
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến : Tháng 4/2021