Thông báo trúng tuyển ĐH CBTP Sanyo Shokuhin Nghiệp Đoàn DTB thi tuyển ngày 2 tháng 3 năm 2020

02/03/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS

(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số:  7/2020/TBTT – CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển

 

      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển sau phỏng vấn và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng CBTP Sanyo Shokuhin Nghiệp Đoàn DTB thi tuyển ngày 2 tháng 3 năm 2020.

  1. 1. Tên nghiệp đoàn tiếp nhận : DTB交流促進協同組合  

: DTB Koryu Sokushin Kyodo Kumiai                               

  1. Tên công ty tiếp nhận : サンヨー食品株式会社

                                                            : Sanyo Shokuhin Kabushikigaisha

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9403 Trịnh Quang Hà

チン・クアン・ハー

25/5/2000 Thanh Hóa 19 8  

Nam

2 HTD9628 Trần Văn Sơn

チャン・ヴァン・ソン

10/4/1996 Quảng Trị 23 9
3 HTD9400 Trần Đức Thiên

チャン・ドック・ティエン

22/12/2000 Nghệ An 19 10
4 HTD 8357 Nhữ Đình Linh

ニュー・ディン・リン

28/10/2000 Hải Dương 19 12
5 HTD8228 Nguyễn Thị Loan

グエン・ティ・ロアン

11/3/2001 Nghệ An 18 2 Nữ
6 HTD8412 Nguyễn Thị Lan Anh

グエン・ティ・ラン・アイン

9/5/2001 Hưng Yên 18 4
7 HTD9264 Nguyễn Thị Ngân

グエン・ティ・ガン

15/10/1993 Hưng Yên 26 9
8 HTD 9471 Hoàng Văn Chung

ホアン・ヴァン・チュン

21/11/1994 Nghệ An 25 5 Dự bị nam
9 HTD9653 Ngô Huyền Trang

ゴー・フエン・チャン

14/10/2001 Nghệ An 18 5 Dự bị nữ

Các TTS dự bị không phải gặp mặt gia đình và hoàn thành các thủ tục tài chính.

  • Ngành nghề xin visa : Chế biến thực phẩm
  • Số lượng trúng tuyển chính thức của đơn hàng : 4 nam và 3 nữ
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến : Tháng 10 /2020