Thông báo trúng tuyển ĐH Chế biến thủy sản Yoshikawa Nghiệp đoàn Subaru ngày 30/9/2020

30/09/2020

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ
 CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 52/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển

 

      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển sau phỏng vấn và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng Chế biến thủy sản Yoshikawa Nghiệp đoàn Subaru ngày 30/9/2020.

1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật) : 協同組合すばる                                                                                                                                           Kyoudou Kumiai Subaru

2, Tên công ty tiếp nhận ( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật)        : 𠮷川水産 株式会社

                                                                                                 Yoshikawa Suisan Kabushikigaisha

STT MS Họ và tên NTNS  

Giới tính

Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD10225 Dương Văn Thuyết

ズオン・ヴァン・トゥエット

 

24/1/1999  

Nam

Vĩnh Phúc 21 02 TT chính thức
2 HTD10291 Nguyễn Văn Sơn

グエン・ヴァン・ソン

5/5/1997  

Nam

Thanh Hóa 23 04 TT chính thức
3 HTD10353 Kiều Văn Đảng

キエウ・ヴァン・ダン

21/1/2002  

Nam

Hà Tĩnh 20 08 TT chính thức
4 HTD10325 Nguyễn Văn Minh

グエン・ヴァン・ミン

23/1/2000  

Nam

Nghệ An 20 09 TT chính thức
5 HTD7726 Nguyễn Thị Bích

グエン・ティ・ビック

5/7/2000  

Nữ

Thanh Hóa 20 13 TT chính thức
6 HTD10294 Nguyễn Thị Giang

グエン・ティ・ザン

18/11/2001  

Nữ

Nam Định 18 14 TT chính thức
  • Ngành nghề xin visa: Chế biến thực phẩm
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 4 nam và 2 nữ
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 3/2021