Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH Chế biến thủy sản Yoshikawa Nghiệp đoàn Subaru ngày 30/9/2020

  • bởi

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ
 CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 52/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển
 
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển sau phỏng vấn và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng Chế biến thủy sản Yoshikawa Nghiệp đoàn Subaru ngày 30/9/2020.
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật) : 協同組合すばる                                                                                                                                           Kyoudou Kumiai Subaru
2, Tên công ty tiếp nhận ( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật)        : 𠮷川水産 株式会社
                                                                                                 Yoshikawa Suisan Kabushikigaisha

STT MS Họ và tên NTNS  
Giới tính
Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD10225 Dương Văn Thuyết
ズオン・ヴァン・トゥエット
 
24/1/1999  
Nam
Vĩnh Phúc 21 02 TT chính thức
2 HTD10291 Nguyễn Văn Sơn
グエン・ヴァン・ソン
5/5/1997  
Nam
Thanh Hóa 23 04 TT chính thức
3 HTD10353 Kiều Văn Đảng
キエウ・ヴァン・ダン
21/1/2002  
Nam
Hà Tĩnh 20 08 TT chính thức
4 HTD10325 Nguyễn Văn Minh
グエン・ヴァン・ミン
23/1/2000  
Nam
Nghệ An 20 09 TT chính thức
5 HTD7726 Nguyễn Thị Bích
グエン・ティ・ビック
5/7/2000  
Nữ
Thanh Hóa 20 13 TT chính thức
6 HTD10294 Nguyễn Thị Giang
グエン・ティ・ザン
18/11/2001  
Nữ
Nam Định 18 14 TT chính thức
  • Ngành nghề xin visa: Chế biến thực phẩm
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 4 nam và 2 nữ
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 3/2021