Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH Chống thấm Peasure Wall (Pureja Oru), Nghiệp đoàn Subaru ngày 30/10/2020

  • bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ
 CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 37/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển

 
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng Chống thấm Peasure Wall (Pureja Oru), Nghiệp đoàn Subaru ngày 30/10/2020.
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật) :協同組合すばる                                                                                                                                             Kyoudou Kumiai Subaru
2, Tên công ty tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật)         : 株式会社 プレジャー・ウォール
                                                                                                 Kabushikigaisha Peasure Wall

STT MS Họ và tên NTNS  
Giới tính
Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9036 Đặng Văn Tứ
ダン・ヴァン・トゥー
10/7/2001 Nam Phú Thọ 19 01
2 HTD10468 Võ Văn Nghiêm
ヴォー・ヴァン・ギエン
10/4/1997 Nam Hà Tĩnh 23 03
3 HTD10460 Lê Văn Ngân
レー・ヴァン・ガン
7/11/1996 Nam Thanh Hóa 23 02 Dự bị

UV dự bị không cần hoàn thành thủ tục tài chính, gặp mặt gia đình, nộp hồ sơ…sau 1 tuần có thể tham gia thi tuyển các đơn hàng khác.

  • Ngành nghề xin visa: Chống thấm (防水施工)
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 2 Nam
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 4/2021