Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH dán giấy tường công ty Cans NĐ Subaru thi tuyển ngày 13 tháng 2 năm 2020

  • bởi

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ
 CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 05/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2020
 

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển

 
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển sau phỏng vấn và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng gián giấy tường công ty Cans NĐ Subaru thi tuyển ngày 13 tháng 2 năm 2020.
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật) : 協同組合すばる                                                                                                                                           Kyoudou Kumiai Subaru
2, Tên công ty tiếp nhận ( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật)         : 株式会社キャンズ
                                                                                                 Kabushikigasha Cans

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9312 Nguyễn Trung kiên
グエン・チュン・キエン
13/11/1999 Phú Thọ 20 03
2 HTD9421 Đỗ Thành Phong
ドー・タイン・フォン
15/11/1999 Hải Phòng 20 04
3 HTD8510 Vũ Quang Trường
ヴ・クアン・チュオン
24/11/2000 Nghệ An 19 06 Dự bị

*Lưu ý dự bị không cần hoàn thành thủ tục tài chính hay gặp mặt gia đình sau trúng tuyển chính thức.

  • Ngành nghề xin visa: Chống thấm
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 2 nam
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 10/2020