Thông báo trúng tuyển ĐH Đúc chất dẻo cường hóa NĐ WBS thi tuyển ngày 25/02/2020

25/02/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS

(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 9/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 25  tháng  2  năm 2020        

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả trúng tuyển chính thức

 

      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức  ĐH Đúc chất dẻo cường hóa NĐ WBS thi tuyển ngày 25/2/2020.

1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật): 協同組合WBS安心ネットワーク                                                                                           

                                                                                                Kyoudoukumiai WBS Anshin network

2, Tên công ty tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):          株式会社山木工業

                                                Kabushikigaisha Yamaki Kogyou

 

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9426 Vũ Minh Quang

ヴー・ミン・クアン

06/1/2001 Nam Định 19 02
2 HTD9405 Hà Công Thủy

ハー・コン・トウイ

16/10/2001 Thanh Hóa 18 05
3 HTD9409 Nguyễn Gia Can

グエン・ザー・カン

05/8/1998 Hải Dương 21 06 Dự bị

 

  • Ngành nghề xin visa: Đúc chất dẻo cường hóa
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 2 nam
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 8/2020