Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH Giàn giáo Oashisu NĐ WBS thi tuyển ngày 27/2/2020

  • bởi

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS

(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 11/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 27  tháng  2  năm 2020        

 

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả trúng tuyển chính thức

 
 
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức ĐH Giàn giáo Oashisu NĐ WBS thi tuyển ngày 27/2/2020.
 
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật): 協同組合WBS安心ネットワーク                                                                                           
                                                                                               Kyoudoukumiai WBS Anshin network
2, Tên công ty tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):         株式会社 オアシス・イラボレーション
                                               Kabushikigaisha Oashisu Iraboreshon
 

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9439 Phạm Văn Dật
ファム・ヴァン・ザット
31/1/1996 Thái Bình 24 01
2 HTD9617 Nguyễn Văn Thảo
グエン・ヴァン・タオ
23/12/1997 Thanh Hóa 22 02
3 HTD9339 Hoàng Văn Cấp
ホアン・ヴァン・カップ
11/1/1987 Hải Dương 33 07
4 HTD9330 Nguyễn Phi Kiên
グエン・フィ・キエン
25/4/1999 Hà Nam 20 08
5 HTD9648 Lương Văn Thương
ルオン・ヴァン・トゥオン
08/3/1992 Thái Bình 27 12
6 HTD9674 Nguyễn Văn Bốn
グエン・ヴァン・ボン
02/11/1992 Vĩnh Phúc 27 14

 
 

  • Ngành nghề xin visa: Giàn giáo
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 6 nam
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 10/2020