Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH khoan giếng Nishinihon Sakusen NĐ Subaru thi tuyển ngày 5 tháng 3 năm 2020

  • bởi

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ
 CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 8/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển

 
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển sau phỏng vấn và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng khoan giếng Nishinihon Sakusen NĐ Subaru thi tuyển ngày 5 tháng 3 năm 2020.
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật) : 協同組合すばる                                                                                                                                           Kyoudou Kumiai Subaru
2, Tên công ty tiếp nhận ( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật)         : 西日本鑿泉株式会社
                                                                                                 Nishinihon Sakusen Kabushikigasha

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9717 Trần Văn Xuân
チャン・ヴァン・スアン
27/7/1995 Thanh Hóa 24 1
2 HTD9392 Lê Văn Bình
レー・ヴァン・ビン
10/1/1999 Quảng Trị 21 2
3 HTD9616 Cao Hữu Nghiêm
カオ・ヒュー・ギエム
7/7/1998 Quảng Trị 21 5
4 HTD9248 Nguyễn Xuân Tùng
グエン・スアン・トゥン
16/8/1995 Thanh Hóa 24 3 Dự bị

Ghi chú: TTS dự bị không phải gặp mặt gia đình và hoàn thành tài chính.

  • Ngành nghề xin visa: Xây dựng
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 3 nam
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 11/2020