Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH Kính áp tròng NĐ Suzuran thi tuyển ngày 25 tháng 02 năm 2020

  • bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS

(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 06/2020/TBTT – HTCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020       

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển

 
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng Kính áp tròng  NĐ Suzuran thi tuyển ngày 25 tháng 02 năm 2020.
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận: すずらん協同組合
                                                  Suzuran Kyodokumiai
2, Tên công ty tiếp nhận :       株式会社シード
                                                    (Kabushikigaisha Shi-do)
 

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9446 Hồ Thị An
ホー・ティ・アン
02/01/1995 Nghệ An 25 01
2 HTD9199 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
グエン・ティ・ゴック・アイン
17/07/1999 Nghệ An 20 02
3 HTD9371 Ngô Thị Bông
ゴー・ティ・ボン
08/12/1999 Nghệ An 20 04
4 HTD9491 Nguyễn Thị Lan Hương
グエン・ティ・ラン・フォン
11/10/1996 Hải Dương 23 07
5 HTD9360 Bùi Nhật Lệ
ブイ・ニャット・レー
01/09/1996 Nam Định 23 10
6 HTD9348 Phan Thị Huyền
ファン・ティ・フエン
22/04/1995 Hà Tĩnh 24 12
7 HTD9436 Nguyễn Thị Nga
グエン・ティ・ガー
20/03/1999 Tuyên Quang 20 13
8 HTD9261 Trần Ngọc Phượng
チャン・ゴック・フォン
18/12/1996 Đăk Lăk 23 14
9 HTD9388 Chu Thị Nụ
チュー・ティ・ヌ
06/06/1995 Hải Phòng 24 18
10 HTD9496 Hoàng Thị Thu Trang
ホアン・ティ・トゥ・チャン
25/09/1999 Phú Thọ 20 15 Dự bị 1
11 HTD9548 Nguyễn Thị Hằng
グエン・ティ・ハン
28/11/1995 Hà Tĩnh 24 08 Dự bị 2

Lưu ý: TH dự bị không cần hoàn thành thủ tục tài chính sau trúng tuyển. Sau 1 tuần không có phát sinh sẽ tiến cử tham gia các ĐH khác.

  • Ngành nghề xin visa: Đúc nhựa.
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 9 người
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 9/2020