Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH may quay lại 3go UEA HOUSE NĐ Fashion Neto thi tuyển ngày 8/5/2020

  • bởi

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ
 CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 9/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển chính thức

      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức ĐH may quay lại 3go UEA HOUSE NĐ Fashion Neto thi tuyển ngày 8/5/2020
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật) : ファッション・ネット協同組合
                                                                                                          Fashion neto Kyodoukumiai                                                                                                                           
2, Tên công ty tiếp nhận ( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật)         : 株式会社ウエアハウス
                                                                                                 Kabushikigaisha UEA House

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9855 Đào Thị Bích Ngọc
ダオ・ティ・ビック・ゴック
08/11/1990 Phú Thọ 29 1
2 HTD9871 Đào Thị Kim Đồng
ダオ・ティ・キム・ドン
21/9/1990 Hưng Yên 29 4
3 NB2851 Đinh Thị Hường
ディン・ティ・フォン
05/02/1985 Bắc Ninh 35 7

 

  • Ngành nghề xin visa: May mặc
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 3 nữ
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 9/2020