Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH Nông nghiệp Kyushu thi tuyển 19/06/2020

  • bởi

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG
 NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số:  19/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        ————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 06  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển chính thức

      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức và kế hoạch sau trúng tuyển các ĐH Nghiệp đoàn Kyushu thi tuyển ngày 19 tháng 06  năm 2020.
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):  九州ファクトリー協同組合
                                                                                                 Kyushu Factory Kyodo Kumiai
2, Tên công ty tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):   
 

STT MS Họ và tên NTNS Tuổi Quê Quán Mã thi tuyển Tên công ty
1 HTD9968 Nguyễn Thị Loan
グエン・ティ・ロアン
15/2/2001 19 Quảng Bình 1 小林 昭代Kobayashi Akiyo
2 HTD9770 Doãn Thị Hải Hà
ドアン・ティ・ハイ・ハ
21/7/2000 19 Hưng Yên 2 園田 洋一
Sonoda Yoichi
3 HTD10025 Phan Thị Lê Na
ファン・ティ・レー・ナ
5/12/2000 20 Nghệ An 3 内田 雅己
Uchida Masaki
4 HTD9978 Hoàng Đình Bảy
フォアン・ディン・バイ
03/01/1989 31 Hải Dương 3
 
立川 健太Tachikawa Kenta
  • Ngành nghề xin visa : Nông nghiệp
  • Số lượng trúng tuyển chính thức : 3 nữ và 1nam
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến : Tháng 2/2021