Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH nông nghiệp Kyushu thi tuyển ngày 10 tháng 06 năm 2020

  • bởi

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG
 NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số:  35/2020/TBTD – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        ————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 06  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển chính thức

      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức và kế hoạch sau trúng tuyển các ĐH Nghiệp đoàn Kyushu thi tuyển ngày 10 tháng 06  năm 2020.
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):  九州ファクトリー協同組合
                                                                                                 Kyushu Factory Kyodo Kumiai
2, Tên công ty tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):   
 

STT MS Họ và tên NTNS Tuổi Quê Quán Mã thi tuyển Tên công ty
1 HTD9741 Lê Thị Thanh Ngân
レ-・ティ・タイン・ガン
13/12/2000 19 Nghệ An 2 山本 祐樹
Yamamoto Yuki
2 HTD9997 Hồ Thị Tuyết
ホー・ティ・トゥエット
3/5/1993 27 Nghệ An 2 宮城 順司
Miyagi Junji
3 HTD9915 Nguyễn Thị Dung
グエン・ティ・ズン
14/10/1999 20 Thái Nguyên 2 岩下 輝雄
Iwashita Teruo
4 HTD9771 Lê Duy Tân
レー・ズイ・タン
01/10/1999 20 Bình Phước 1
 
大家 浩
Ooie Hiroshi
  • Ngành nghề xin visa : Nông nghiệp
  • Số lượng trúng tuyển chính thức : 3 nữ và 1nam
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến : Tháng 1/2021