Thông báo trúng tuyển ĐH Shoei, Nghiệp Đoàn DTB – Shikokushibu thi tuyển ngày 18 tháng 6 năm 2020

18/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS

(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 18/2020/TBTT – CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển

 

      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển sau phỏng vấn và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng Shoei, Nghiệp Đoàn DTB – Shikokushibu thi tuyển ngày 18 tháng 6 năm 2020.

  1. 1. Tên nghiệp đoàn tiếp nhận : DTB交流促進協同組合-四国支部 

: DTB Koryu Sokushin Kyodo Kumiai – Shikokushibu                               

  1. Tên công ty tiếp nhận : 株式会社 SHOEI                                                                                                 : Kabushikigaisha SHOEI

 

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 NBDN1595 Nguyễn Văn Bình

グエン・ヴァン・ビン

02/03/1996 Quảng Ngãi 24 01
2 NBDN1588 Trần Đình Phong

チャン・ディン・フォン

09/03/2001 Quảng Nam 19 04
3 HTD9831 Nguyễn Ngọc Lý

グエン・ゴック・リー

18/11/1988 Ninh Bình 31 05
4 HTD9248 Nguyễn Xuân Tùng

グエン・スアン・トゥン

16/8/1995 Thanh Hóa 24 03 Dự bị

TTS dự bị không phải gặp mặt gia đình và hoàn thành các thủ tục tài chính

  • Ngành nghề xin visa : Sản xuất các sản phẩm bê tông
  • Số lượng trúng tuyển chính thức của đơn hàng : 3 nam
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến : Tháng 1/2021