Thông báo trúng tuyển ĐH TOKUTEI chế biến thực phẩm thi tuyển ngày 09 tháng 07 năm 2020

09/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS

(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 24 /2020/TBTT – HTCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2020       

 

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển

 

      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng TOKUTEI chế biến thực phẩm thi tuyển ngày 09 tháng 07 năm 2020.

1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận:  タハラ国際人材交流協会

Tahara Kokusai Jinzai Koryu Kyokai

2, Tên công ty tiếp nhận :           株式会社プレシア

                                                       (Kabushikigaisha Plecia)

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD10044 Phạm Hồng Hạnh

ファム・ホン・ハイン

3/8/1995 Hưng Yên 24 01 Trúng tuyển
2 HTD10043 Đặng Thị Phương

ダン・ティ・フーン

17/7/1993 Hải Dương 26 02 Trúng tuyển
3 HTD10010 Phạm Thị Hà

ファン・ティー・ハー

21/5/1990 Vĩnh Phúc 30 03 Trúng tuyển
4 HTD9980 Đỗ Thị Hiền

ドー・ティ・ヒエン

3/2/1994 Thanh Hóa 26 04 Trúng tuyển
5 HTD10067 Kiều Ngọc Hà

キエウ・ゴック・ハー

2/11/1996 Hà Nội 23 06 Trúng tuyển
6 HTD10086 Phạm Thị Quy

ファム・ティ・クイ

18/2/1992 Thanh Hóa 27 08 Trúng tuyển
7 HTD10087 Nguyễn Thị Oanh

グエン・ティ・オアイン

3/5/1996 Hà Nội 24 09 Trúng tuyển
8 HTD10071 Nguyễn Thị Diễm

グエン・ティ・ジエム

11/11/1988 Đồng Nai 31 11 Trúng tuyển
9 HTD10128 Nguyễn Thị Ngọc Châm

グエン・ティ・ゴック・チャム

7/2/1995 Hà Nội 25 13 Trúng tuyển
10 HTD10152 Phan Thị Hoan

ファン・ティ・ホアン

21/10/1995 Hà Tĩnh 24 14 Trúng tuyển
11 HTD10160 Trần Thị Vân

チャン・ティ・ヴァン

24/4/1995 Vĩnh Phúc 25 16 Trúng tuyển
12 HTD10119 Lê Thị Ngân

レー・ティ・ガン

15/8/1994 Hưng Yên 25 17 Trúng tuyển
13 HTD10105 Nguyễn Thị Giang

グエン・ティ・ザン

4/10/1988 Vĩnh Long 31 19 Trúng tuyển
14 HTD10175 Trần Thị Hiền

チャン・ティ・ヒエン

17/8/1992 Hà Tĩnh 27 20 Trúng tuyển
15 HTD10188 Nguyễn Thị Kim Huyền

グエン・ティ・キム・フエン

4/1/1994 Hà Nội 26 21 Trúng tuyển
16 HTD10197 Đỗ Thị Thủy

ドー・ティ・トゥイ

8/2/1997 Hải Phòng 23 22 Trúng tuyển
17 HTD10204 Phan Thị Hồng Hà

ファン・ティ・ホン・ハー

2/3/1994 Hà Tĩnh 26 23 Trúng tuyển
18 HTD10212 Ngô Thị Thương

ゴー・ティ・トゥオン

28/7/1996 Quảng Bình 23 24 Trúng tuyển
19 HTD10131 Phí Anh Thìn

フィ・アン・ティン

16/3/1988 Phú Thọ 32 25 Trúng tuyển
20 HTD10138 Lê Duy Long

レー・ズイ・ロン

12/7/1996 Nghệ An 24 26 Trúng tuyển
21 HTD10150 Dương Xuân Đạt

ズオン・スアン・ダット

27/2/1993 Quảng Ngãi 26 27 Trúng tuyển
23 HTD10156 Nguyễn Thị Linh

グエン・ティ・リン

9/3/1998 Hưng Yên 22 15 Dự bị
24 HTD10068 Vũ Ngọc Anh

ブー・ゴック・アイン

28/1/1998 Hà Nam 22 18 Dự bị
25 HTD10122 Nguyễn Doãn khắc

グエン・ゾアン・カック

20/6/1990 Thái Bình 30 28 Dự bị

Lưu ý: TH dự bị không cần hoàn thành thủ tục tài chính sau trúng tuyển. Sau 1 tuần không có phát sinh sẽ tiến cử tham gia các ĐH khác.

  • Ngành nghề xin visa: Chế biến biến thực phẩm ( Làm bánh mỳ)
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 21 người ( 18 nữ, 3 nam)
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 12/2020