Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH Tokutei lắp ráp linh kiện điện tử Murata thi tuyển ngày 02/10/2020

  • bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số:  30/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020      

 
THÔNG BÁO
V/v: Kết quả trúng tuyển chính thức
 
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức ĐH Tokutei lắp ráp linh kiện điện tử Murata thi tuyển ngày 02/10/2020 như sau:
 
Tên công ty tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):   株式会社村田産業
                                                                                     Kabushikigaisha Murata Sangyo
                 

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển
1 HTD10340 Nguyễn Thị Tuyết
グエン・ティ・トゥエット
01/07/1997 Hà Tĩnh 23 01
2 HTD10401 Nguyễn Thị Kiều Dung
グエン・ティ・キエウ・ズン
26/06/1996 Bắc Ninh 24 02
3 HTD10402 Hoàng Thị Minh Huyền
ホアン・ティ・ミン・フエン
30/12/1998 Hưng Yên 21 03
4 HTD10400 Phan Thị Ánh
ファン・ティ・アイン
10/07/1997 Nghệ An 23 04

 

  • Ngành nghề xin visa: : Lắp ráp thiết bị điện tử
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 4 người
  • Thời gian chuyển đổi tư cách: Trong vòng 3 tháng kể từ khi trúng tuyển chính thức