Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH Tokutei lắp ráp linh kiện điện tử Murata thi tuyển ngày 26/05/2020

  • bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG
 NHÂN LỰC HTCS
(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số:  20/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020      

 

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả trúng tuyển chính thức

 
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức ĐH Tokutei lắp ráp linh kiện điện tử Murata thi tuyển ngày 26/5/2020 như sau:
 
Tên công ty tiếp nhận ( ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):   株式会社村田産業
                                                                                      Kabushikigaisha Murata Sangyo
                 

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển
1 HTD9877 Nguyễn Thị Hoa
グエン・ティ・ホア
27/09/1996 Nghệ An 23 01
2 HTD9883 Nguyễn Thị Thu Hà
グエン・ティ・トゥ・ハー
02/07/1993 Bắc Ninh 26 02
3 HTD9876 Nguyễn Thị Mai
グエン・ティ・マイ
11/07/1993 Bắc Giang 26 03
4 HTD9873 Hà Thị Thu Sương.
ハー・ティ・トゥ・スオン
15/04/1993 Huế 27 04
5 HTD9889 Lê Thị Liên
レー・ティ・リエン
02/10/1987 Thanh Hóa 32 05

 

  • Ngành nghề xin visa: : Lắp ráp thiết bị và máy móc
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 5 người
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 10/2020