Thông báo trúng tuyển ĐH Vệ sinh tòa nhà Công ty Cổ phần Sanbiru của Nghiệp Đoàn IIS thi tuyển ngày 10 tháng 2 năm 2020

10/02/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS

(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số:  04/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 10  tháng 2 năm 2020    

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả và kế hoạch sau trúng tuyển

      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển Đơn hàng Vệ sinh tòa nhà Công ty Cổ phần Sanbiru của Nghiệp Đoàn IIS thi tuyển ngày 10 tháng 2 năm 2020.

1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận:          IIS 協同組合

IIS Kyodo Kumiai

2, Tên công ty tiếp nhận:                   株式会社 さんびる

                                                            Kabushikigaisha Sanbiru

 

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9098 Trần Thị Khánh Ly

チャン・ティ・カイン・リー

24/03/2001 Nghệ An 18 11
2 HTD9332 Trần Thị Vân Anh

チャン・ティ・ヴァン・アイン

14/01/2001 Hải Dương 19 13
3 HTD9250 Nguyễn Thị Anh

グエン・ティ・アイン

24/01/1998 Phú Thọ 22 14
4 HTD9458 Phạm Thị Phương

ファム・ティ・フーン

04/11/1997 Hà Tĩnh 22 23
5 HTD9337 Nguyễn Thị Hải

グエン・ティ・ハイ

18/08/1999 Nghệ An 20 26
6 HTD8228 Nguyễn Thị Loan

グエン・ティ・ロアン

11/03/2001 Nghệ An 18 01 Dự bị
7 HTD9325 Nguyễn Thị Linh

グエン・ティ・リン

24/04/2001 Bắc Ninh 18 09 Dự bị
8 HTD9012 Lê Thị Ngát

レー・ティ・ガット

03/09/1999 Đăk Lăk 20 24 Dự bị
9 HTD9239 Lê Thị Phương Thủy

レー・ティ・フオン・トゥイ

19/03/1990 Hải Phòng 29 27 Dự bị

 

  • Chú ý: TTS dự bị không phải gặp mặt gia đình và hoàn thành tài chính.. PNVTTS đang trao đôỉ với khách hàng và có thông báo sau.
  • Ngành nghề xin visa : Vệ sinh toà nhà
  • Số lượng trúng tuyển chính thức : 5 Nữ
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến : Tháng 8/2020