Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển ĐH Xây dựng tổng hợp NĐ WBS thi tuyển ngày 25/2/2020

  • bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS

(HTCS MANPOWER.,JSC)

Số: 10/2020/TBTT – HTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Hà Nội, ngày 25  tháng  2  năm 2020        
 

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả trúng tuyển chính thức

 
      Được sự uỷ quyền của đối tác Nhật Bản, Phòng Nghiệp vụ TTS xin thông báo kết quả trúng tuyển chính thức ĐH Xây dựng tổng hợp NĐ WBS thi tuyển ngày 25/2/2020.
1, Tên nghiệp đoàn tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật): 協同組合WBS安心ネットワーク                                                                                           
                                                                                                Kyoudoukumiai WBS Anshin network
2, Tên công ty tiếp nhận (ghi đầy đủ cả tiếng Nhật):          サクセス工業株式会社
                                                Sakusesu Kogyo Kabushikigaisha

STT MS Họ và tên NTNS Quê Quán Tuổi Mã thi tuyển Ghi chú
1 HTD9468 Lý Công Đức
リー・コン・ドゥック
15/2/2001 Quảng Trị 19 02
2 HTD9391 Lê Minh Phước
レー・ミン・フォック
22/6/1998 Quảng Trị 21 03

 

  • Ngành nghề xin visa: Xây dựng tổng hợp
  • Số lượng trúng tuyển chính thức: 2 nam
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 10/2020