Thông báo trúng tuyển đơn hàng đúc chất dẻo cường hóa nghiệp đoàn WBS thi tuyển 25/02/2020

26/02/2020

Được sự ủy quyền của đối tác Nhật Bản, phòng Nghiệp Vụ Thực Tập Sinh xin thông báo kết quả trúng tuyển đơn hàng đúc chất dẻo cường hóa nghiệp đoàn WBS thi tuyển 25/02/2020