Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển đơn hàng Giàn giáo Nghiệp đoàn WBS thi tuyển 27/02/2020

  • bởi

Được sự ủy quyền của đối tác Nhật Bản, phòng Nghiệp Vụ Thực Tập Sinh xin thông báo kết quả trúng tuyển đơn hàng Giàn giáo Nghiệp đoàn WBS thi tuyển 27/02/2020