Thông báo trúng tuyển đơn hàng khoan giếng Nghiệp đoàn Subaru thi tuyển 05/03/2020

10/03/2020

Được sự ủy quyền của đối tác Nhật Bản, phòng Nghiệp Vụ Thực Tập Sinh xin thông báo kết quả trúng tuyển đơn hàng khoan giếng Nghiệp đoàn Subaru thi tuyển 05/03/2020