Thông báo trúng tuyển đơn hàng vệ sinh tòa nhà Nghiệp đoàn IIS thi tuyển 10/02/2020

15/02/2020

Được sự ủy quyền của đối tác Nhật Bản, phòng Nghiệp Vụ Thực Tập Sinh xin thông báo kết quả trúng tuyển đơn hàng vệ sinh tòa nhà Nghiệp đoàn IIS thi tuyển 10/02/2020