Chuyển tới nội dung

Thông báo trúng tuyển đơn hàng xây dựng Nghiệp đoàn DTB thi tuyển 13/02/2020

  • bởi

Được sự ủy quyền của đối tác Nhật Bản, phòng Nghiệp Vụ Thực Tập Sinh xin thông báo kết quả trúng tuyển đơn hàng xây dựng nghiệp đoàn DTB thi tuyển 13/02/2020