Thông báo trúng tuyển đơn hàng xây dựng Nghiệp đoàn DTB thi tuyển 13/02/2020

15/01/2020

Được sự ủy quyền của đối tác Nhật Bản, phòng Nghiệp Vụ Thực Tập Sinh xin thông báo kết quả trúng tuyển đơn hàng xây dựng nghiệp đoàn DTB thi tuyển 13/02/2020