Thông báo tuyển dụng ĐH CB thực phẩm DTB 03-07/08/2020

08/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HTCS (HTCS MANPOWER JSC) thông báo tuyển dụng thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản có thời hạn ĐH NN Nam Cà tím Ogatoshi 06-08/07/2020

Tuyển nam từ 19-21 tuổi